Jdi na obsah Jdi na menu
 


Páteční dopolední program s prvky Montessori

V pátečních dopoledních hodinách probíhá strukturovaný program s prvky Montessori pedagogiky. Je určen pro rodiče s dětmi ve věku 2 až 6 let (mladší i starší sourozenci vítáni). Dětem přináší možnost soustředěné práce se specifickým metodickým materiálem / pomůcky vyrobené podle zásad Motessori pedagogiky /, součástí jsou i výtvarné a pohybové aktivity. Děti se učí plně se soustředit na svoji činnost , vymezovat si svůj prostor, respektovat prostor ostatních,  dodržovat pravidla, pečovat o pomůcky, pracovat samostatně i ve skupině, rozvíjejí také schopnost sebeobsluhy a další. Předpokládá se účast rodičů na aktivitách dětí. 

 

Jak program probíhá: 

První část programu je věnována práci dětí s materiálem, který si vybírají svobodně dle svého momentálního zaměření. Pomůcky jsou zaměřené na rozvoj hrubé i jemné motoriky, na péči o sebe i své okolí, na zlepšování sebeobsluhy, další skupina pomůcek je zaměřená na probouzení a rozvoj zájmu o čtení, psaní i matematiku, kde děti uplatní dříve nabyté dovednosti.  Děti mají možnost pracovat individuálně, ale i ve skupinkách nebo se mohou učit pozorováním starších dětí. Rodiče jsou během práce průvodci svých dětí. Následuje společný, tématicky zaměřený program  (práce na elipse, říkanky, krátké cvičení), rovněž se zapojením rodičů.

Po společné svačině a odpočinku následuje výtvarná či pohybová činnost.

Během programů se snažíme o dodržování zásad respektujícího přístupu k ostatním, sobě samým i ke svému okolí.

 

Na program je potřeba se přihlásit předem, vzhledem ke způsobu vedení programů je preferována pravidelná účast.

 

Lektorka :      Lenka Krejcarová

                     bližší informace a přihlášky na e-mailu: lkrejcarova@seznam.cz (příp. SMS na tel. č. 608 606 606)

                     předchozí registrace nutná

Cena:  120,- Kč za dopoledne (50% sleva na sourozence)

 

Více o Montessori se dozvíte v článku Základní principy Montessori pedagogiky a dále na stránkách Společnosti Montessori ČR.